fbpx

Giải phóng dung lượng Google Drive và mở rộng bộ nhớ

Bộ nhớ của bạn sẽ dùng chung trên Google Drive, Gmail và Google Photos.

Để xem bạn còn bao nhiêu dung lượng, trên máy tính, hãy truy cập vào google.com/settings/storage.

Quan trọng: Khi tài khoản của bạn đạt đến giới hạn bộ nhớ, bạn không thể gửi hoặc nhận email.

Những nội dung sử dụng không gian lưu trữ

Các mục chiếm dung lượng

Xóa dữ liệu ẩn khỏi các ứng dụng trong Google Drive

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt và sau đó Cài đặt.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Quản lý ứng dụng.
 4. Nếu có dữ liệu ẩn, thì bạn có thể xem số lượng trong phần mô tả của ứng dụng.
 5. Để xóa dữ liệu này, hãy nhấp vào phần Tùy chọn và sau đó Xóa dữ liệu ứng dụng ẩn.

Các mục không chiếm dung lượng

 • Google Drive: ​Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Biểu mẫu, Sites và các tệp trong phần “Được chia sẻ với tôi”. Các tệp này chỉ chiếm dung lượng trong Google Drive của chủ sở hữu.
 • Google Photos: Hình ảnh và video lưu trữ ở “Chất lượng cao“.

Sự chênh lệch bộ nhớ trong Google Drive

Các mục trong Google Drive cho máy tính chiếm dung lượng khác so với các mục tương tự trên drive.google.com.

 • Các mục trong Thùng rác chiếm dung lượng trong Google Drive nhưng không đồng bộ hóa với máy tính.
 • Các mục được chia sẻ sẽ chiếm dung lượng trên máy tính nhưng không chiếm dung lượng trên Google Drive.
 • Các mục trong nhiều thư mục sẽ đồng bộ hóa với tất cả thư mục trên máy tính và chiếm nhiều dung lượng hơn.
 • Nếu bạn chỉ đồng bộ hóa một số thư mục với máy tính, thì dung lượng lưu trữ trên máy tính sẽ ít hơn so với thông tin hiển thị trên Google Drive.
 • Máy tính của bạn có thể hiển thị kích thước tệp hơi khác với drive.google.com vì các yêu cầu của máy Mac hoặc máy tính.

Nếu bạn hết dung lượng

Tất cả các tệp hiện tại của bạn sẽ vẫn còn, nhưng bạn sẽ không thể thêm tệp mới. Ví dụ:

 • Google Drive: Bạn sẽ không thể đồng bộ hóa hoặc tải tệp mới lên. Việc đồng bộ hóa giữa thư mục Google Drive trên máy tính và Drive của tôi sẽ dừng lại. Bạn vẫn có thể tạo tài liệu Google vì các tài liệu đó không chiếm không gian lưu trữ.
 • Google Photos: Nếu lưu trữ ảnh ở Chất lượng gốc và hết không gian lưu trữ, thì bạn có thể mua thêm bộ nhớ, sao lưu ở Chất lượng cao (độ phân giải thấp hơn) hay tắt tính năng sao lưu.
 • Gmail: Bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận thư.

Nhận thêm dung lượng bộ nhớ

Để có thêm dung lượng, bạn có thể xóa các mục lớn hoặc mua thêm bộ nhớ.

Giải phóng dung lượng

Giải phóng dung lượng trong Google Drive, Gmail và Google Photos để có thêm bộ nhớ cho các mục mới.

Xóa tệp theo kích thước trong Google Drive

 1. Sử dụng máy tính để xem các tệp được liệt kê từ lớn nhất đến nhỏ nhất.
 2. Đưa các tệp bạn không cần vào Thùng rác, sau đó xóa vĩnh viễn các tệp đó.

Mẹo: Trong vòng 24 giờ, các mục đã xóa sẽ xuất hiện trong dung lượng có sẵn trong Tài khoản Google Drive của bạn.

Gmail

Xóa vĩnh viễn những email lớn

 1. Trong hộp Tìm kiếm, hãy nhập has:attachment larger:10M.
 2. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.
  Lưu ý: Bạn có thể thay thế “10” bằng số lớn hơn để xóa các tệp lớn hơn.
 3. Chọn các email bạn không cần, sau đó nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
 4. Ở bên trái của trang, hãy nhấp vào Thêm và sau đó Thùng rác.
 5. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Dọn sạch thùng rác bây giờ.

Xóa email vĩnh viễn trong thư mục Thư rác

 1. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thư rác. Nếu bạn không thấy Spam, hãy nhấp vào Khác.
 2. Ở phía trên, hãy nhấp vào Xóa tất cả thư spam ngay bây giờ. Hoặc bạn có thể chọn các email cụ thể, sau đó nhấp vào Xóa vĩnh viễn.

Google Photos

Lưu trữ ảnh và video ở “Chất lượng cao”

Thay đổi ảnh và video của bạn từ “Chất lượng gốc” thành “Chất lượng cao” để không chiếm không gian lưu trữ.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com/settings.
 2. Nhấp vào Khôi phục bộ nhớ. Tùy chọn này sẽ không thay đổi chất lượng nội dung bạn tải lên trong tương lai.

Di chuyển ảnh và video vào Thùng rác

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com.
 2. Chỉ vào một mục bạn muốn di chuyển đến Thùng rác.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Chọn Chọn.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa sau đó Chuyển vào thùng rác.

Mua thêm dung lượng

Tìm hiểu cách mua thêm bộ nhớ Google.

 

One thought on “Giải phóng dung lượng Google Drive và mở rộng bộ nhớ

 1. Pingback: Copy Folder, thư mục được chia sẻ trên Google Drive về tài khoản của bạn - Google Driver Unlimited

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *