fbpx

Cách sử dụng Google Drive

Làm quen với Google Drive

Bạn nhận được 15 GB dung lượng miễn phí trong Drive. Tìm hiểu những chương trình nào chiếm dung lượng trong Google Drive và nơi mua thêm dung lượng.

Cách sử dụng Google Drive trên Máy Tính

Bước 1: Truy cập drive.google.com

Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com. Bạn sẽ thấy phần “Drive của tôi” có:

 • Các tệp và thư mục bạn tải lên hoặc đồng bộ hóa
 • Các tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu mà bạn tạo

Tìm hiểu cách sao lưu và đồng bộ hóa các tệp trên máy Mac hoặc máy tính.

Bước 2: Tải lên hoặc tạo tệp

Bạn có thể tải tệp lên từ máy tính hoặc tạo tệp trong Google Drive.

 • Tải tệp và thư mục lên Google Drive
 • Làm việc với các tệp Office
 • Tạo, chỉnh sửa và định dạng các tệp Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày

Bước 3: Chia sẻ và sắp xếp các tệp

Bạn có thể chia sẻ tệp hoặc thư mục để người khác có thể xem, chỉnh sửa hoặc nhận xét về các mục đó.

 • Chia sẻ tệp trên Google Drive
 • Chia sẻ thư mục trên Google Drive
 • Chọn một người khác làm chủ sở hữu của một tệp

Để xem các tệp mà người khác chia sẻ với bạn, hãy chuyển đến phần “Được chia sẻ với tôi”

Cách sử dụng Google Drive trên Điện thoại Android

Bước 1: Mở ứng dụng

Trên thiết bị Android, hãy tìm và mở ứng dụng Google Drive app Google Drive icon. Trong phần “Drive của tôi”, bạn sẽ thấy:

 • Các tệp và thư mục bạn tải lên hoặc đồng bộ hóa.
 • Các tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu mà bạn tạo

Bước 2: Tải lên hoặc tạo tệp

Bạn có thể tải các tệp trên điện thoại hoặc máy tính bảng lên hoặc tạo các tệp trong Google Drive.

 • Tải tệp và thư mục lên Google Drive
 • Làm việc với các tệp Office
 • Tạo, chỉnh sửa và định dạng các tệp Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày

Bước 3: Chia sẻ và sắp xếp các tệp

Bạn có thể chia sẻ tệp hoặc thư mục để người khác có thể xem, chỉnh sửa hoặc nhận xét trên các mục đó.

 • Chia sẻ tệp trên Google Drive
 • Chia sẻ thư mục trên Google Drive
 • Chọn một người khác làm chủ sở hữu của một tệp

Để xem các tệp mà người khác chia sẻ với bạn, hãy chuyển đến phần “Được chia sẻ với tôi”

Cách sử dụng Google Drive trên Điện thoại Iphone và Ipad

Bước 1: Tải xuống và mở ứng dụng

Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Drive. Trong phần “Drive của tôi”, bạn sẽ thấy:

 • Các tệp và thư mục bạn tải lên hoặc đồng bộ hóa.
 • Các tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu mà bạn tạo.

Bước 2: Tải lên hoặc tạo tệp

Bạn có thể tải các tệp trên iPhone hoặc iPad lên hoặc tạo các tệp trong Google Drive.

 • Tải tệp và thư mục lên Google Drive
 • Làm việc với các tệp Office
 • Tạo, chỉnh sửa và định dạng các tệp Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày

Bước 3: Chia sẻ và sắp xếp các tệp

Bạn có thể chia sẻ tệp hoặc thư mục để người khác có thể xem, chỉnh sửa hoặc nhận xét trên các mục đó.

 • Chia sẻ tệp trên Google Drive
 • Chia sẻ thư mục trên Google Drive
 • Chọn một người khác làm chủ sở hữu của một tệp

Để xem các tệp mà người khác chia sẻ với bạn, hãy chuyển đến phần “Được chia sẻ với tôi”.

 

One thought on “Cách sử dụng Google Drive

 1. Pingback: Copy Folder, thư mục được chia sẻ trên Google Drive về tài khoản của bạn - Google Driver Unlimited

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *